Ostatnio oglądane

Allianz Trezor (Allianz SFIO) (ALL81)
118,73 PLN
+0,02%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaALL81

ALL81 ‑ notowania

ALL81
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBID 6M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Allianz Trezor inwestuje w instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności, ponadto subfundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, listy zastawne oraz depozyty bankowe Listy zastawne, dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe stanowią nie mniej niż 70% wartości aktywów netto tego subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5146dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,1889%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D118,71+0,02%-0,01%
  7D118,70+0,03%0,00%
  1M118,26+0,40%-0,06%
  3M117,64+0,93%+0,42%
  6M114,91+3,36%+1,58%
  1R110,98+6,99%+3,65%
  3L104,54+13,58%+7,60%
  YTD116,00+2,34%+1,10%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  145,93+9,66%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,72+9,30%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,71+9,29%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 252,21+7,51%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  152,74+7,34%
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  153,68+7,33%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,15+7,32%
  PZU FIO Ochrony Majątku
  PZU FIO Ochrony Majątku
  67,24+7,31%