Ostatnio oglądane

PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) (PZU45)
78,96 PLN
+0,08%0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPZU45

PZU45 ‑ notowania

PZU45
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje aktywa głównie w dłużne instrumenty finansowe (tj. obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe). Jest przeznaczony dla osób, które oczekują ochrony realnej wartości swoich oszczędności oraz ich wzrostu. Subfundusz może być też wykorzystywany przez osoby, które aktywnie zarządzają swoim portfelem inwestycyjnym - jako sposób na przechowanie środków w okresie dekoniunktury na rynku akcji.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,8190wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0691-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2630%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D78,90+0,08%+0,02%
  7D78,91+0,06%+0,02%
  1M78,64+0,41%-0,02%
  3M78,05+1,15%+0,45%
  6M76,24+3,85%+1,46%
  1R72,33+9,14%+3,68%
  3L67,25+17,41%+7,85%
  YTD76,48+3,23%+1,27%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,32+9,70%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,97+9,15%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,96+9,14%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,65+7,42%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,62+7,42%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,31+7,41%
  PZU FIO Ochrony Majątku
  PZU FIO Ochrony Majątku
  67,55+7,36%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 468,34+7,33%