Ostatnio oglądane

Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) (LUK03)
153,33 PLN
-0,03%-0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaLUK03

LUK03 ‑ notowania

LUK03
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBOR 3M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • 100% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4923-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2237%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D153,37-0,03%-0,03%
  7D153,31+0,01%-0,02%
  1M152,69+0,42%-0,05%
  3M151,70+1,12%+0,42%
  6M149,23+2,76%+1,31%
  1R142,86+7,34%+3,64%
  3L135,42+13,21%+7,84%
  YTD149,31+2,70%+1,27%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,19+9,46%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,96+9,08%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,95+9,06%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,32+7,36%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,61+7,34%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,33+7,34%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 469,09+7,31%
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  119,93+7,27%