Ostatnio oglądane

UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO) (AXA21)
106,57 PLN
+0,04%0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAXA21

AXA21 ‑ notowania

AXA21
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz może inwestować od 50% aktywów w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe lub jednostki uczestnictwa. Maksymalnie 30% może być inwestowane w listy zastawne. Do 100% aktywów funduszu mogą stanowić tytuły AXA US Corporate Intermediate Bonds, wyodrębnionego w ramach AXA IM FI Investment Strategies. Do 100% aktywów inwestowane jest w lokaty denominowane w walucie obcej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6560%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D106,53+0,04%+0,04%
  7D106,42+0,14%+0,14%
  1M105,25+1,25%+1,26%
  3M105,43+0,68%+0,70%
  6M106,09+1,81%+1,84%
  1R101,66+4,60%+4,68%
  3L109,20-2,38%-2,16%
  YTD106,43-0,01%+0,02%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)
  UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych A1 (UNIQA SFIO)
  107,23+4,76%
  UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO)
  UNIQA Amerykańskich Obligacji Korporacyjnych (UNIQA SFIO)
  106,57+4,60%