BPS Spokojna Inwestycja (BPS SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

BPS34

Wartość jednostki: 1 024,28 zł
Aktywa: 33 251 410,10 zł
Max 1R: 1 078,65 zł
Min 1R: 1 001,72 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich skarbowych
Towarzystwo: BPS TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych
1D 1026,63 -0,23% -0,10%
7D 1028,88 -0,45% -0,31%
1M 1026,95 -0,26% -0,41%
3M 1008,50 1,56% 0,40%
6M 1021,45 0,28% -0,38%
1R 1078,65 -5,04% -2,04%
3L 1051,37 -2,55% 0,86%
YTD 1043,09 -1,78% -0,94%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 104,70 zł 1,03%
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 104,73 zł 1,03%
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,75 zł -0,36%
NN Konserwatywny (NN FIO) 272,72 zł -0,47%
NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO) 119,11 zł -0,54%