Ostatnio oglądane

Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB18)
4 924,25 PLN
+0,23%11,52 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaCAB18

CAB18 ‑ notowania

CAB18
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Treasury BondSpot Poland Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% swoich aktywów, fundusz będzie inwestował w długoterminowe instrumenty dłużne, tj.: obligacje, bony skarbowe, papiery komercyjne, listy zastawne, certyfikaty depozytowe, wierzytelności pieniężne, waluty, instrumenty rynku pieniężnego lub w papiery wartościowe nabyte przez fundusz, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu. Poziom zmodyfikowanego duration portfela inwestycyjnego funduszu będzie wyższy niż 2 lata.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,9479bardzo dobry
  Sharpe'a0,0795-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,5729%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D4 912,73+0,23%+0,29%
  7D4 933,47-0,19%-0,02%
  1M4 901,78+0,33%+0,23%
  3M4 871,27+0,66%+0,21%
  6M4 856,95+2,55%+1,13%
  1R4 438,31+10,81%+5,88%
  3L3 868,44+27,26%-0,41%
  YTD4 822,30+1,69%+0,52%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 924,25+10,81%
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,69+10,55%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,54+9,38%
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO)
  115,08+8,36%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,32+8,26%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  180,12+8,14%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  226,50+8,12%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  311,20+8,12%