Ostatnio oglądane

Pekao Dłużny Aktywny (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO82)
11,89 PLN
+0,17%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPIO82

PIO82 ‑ notowania

PIO82
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark70% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 30% ICE BofAML Emerging Markets External Sovereign Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz Inwestuje w starannie wyselekcjonowane instrumenty finansowe o charakterze dłużnym, przede wszystkim w długoterminowe obligacje skarbowe polskie, jak również krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Aktywa są lokowane również w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (strategia absolute return), tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych innych niż wskazane powyżej, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Polsce zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych, instrumenty rynku pieniężnego, obligacje municypalne, listy zastawne oraz depozyty bankowe. Inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,6602wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D11,87+0,17%+0,08%
  7D11,86+0,25%+0,19%
  1M11,68+2,41%+1,01%
  3M11,87+0,17%+0,36%
  6M11,62+2,32%+2,10%
  1R10,98+8,29%+6,25%
  3L10,41+14,00%-0,20%
  YTD11,87-0,34%+0,33%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  113,68+11,09%
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  4 915,93+11,03%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  109,24+9,76%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  180,21+9,18%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  310,97+9,17%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  180,03+9,07%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  225,70+8,86%
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy A2 (Parasolowy FIO)
  217,45+8,77%