Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Obligacji Skarbowych (Rockbridge Neo FIO) (AIG02)
22,35 PLN
+0,22%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-23)
Dodaj do portfelaAIG02

AIG02 ‑ notowania

AIG02
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% Treasury BondSpot Poland Index + 10% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje w dłużne papiery wartościowe. Co najmniej 67% wartości aktywów stanowią obligacje Skarbu Państwa lub Narodowego Banku Polskiego. Do 33% aktywów może być lokowane w papiery dłużne emitowane przez inne podmioty oraz w gotówkę. Wartość lokat w obligacje zagraniczne nie może przekraczać 30%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,7828%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D22,30+0,22%+0,17%
  7D22,350,00%+0,06%
  1M22,14+0,95%+0,78%
  3M21,81+2,15%+1,85%
  6M21,90+1,96%+1,64%
  1R21,10+5,87%+4,69%
  3L22,80-1,97%+0,60%
  YTD21,89+1,87%+1,47%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Długoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  5 000,42+8,52%
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO)
  114,87+8,43%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  182,62+6,87%
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Papierów Dłużnych POLONEZ (PZU FIO Parasolowy)
  182,39+6,74%
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  ALIOR Obligacji (ALIOR SFIO)
  110,50+6,63%
  Investor Obligacji (Investor FIO)
  Investor Obligacji (Investor FIO)
  355,83+6,47%
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Obligacji (Esaliens Parasol FIO)
  316,39+6,45%
  QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Obligacji Skarbowych (Parasolowy SFIO)
  76,98+6,41%