Ostatnio oglądane

Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) (CAB44)
146,03 PLN
+0,13%0,19 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaCAB44

CAB44 ‑ notowania

CAB44
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark50% Treasury BondSpot Poland Index + 50% WIBOR O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest w instrumenty dłużne, dla których czas pozostający do wykupu nie przekracza 397 dni lub wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż 397 dni. Pozostałą część lokat funduszu stanowią depozyty bankowe. Inwestycje funduszu skupiają się na rynku polskim. Istnieje możliwość wykorzystywania dźwigni finansowej, w krótkim horyzoncie portfel inwestycyjny funduszu może charakteryzować się dużą zmiennością.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,3513-
  Sharpe'a0,0713-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,6629%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D145,84+0,13%0,00%
  7D145,74+0,20%+0,02%
  1M144,77+1,07%-0,01%
  3M144,08+1,35%+0,44%
  6M140,57+3,88%+1,61%
  1R133,10+9,85%+3,69%
  3L116,13+25,62%+7,59%
  YTD142,66+2,25%+1,09%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,03+9,85%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,74+9,41%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,71+9,37%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 252,71+7,61%
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  153,65+7,43%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  152,75+7,43%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,13+7,39%
  PZU FIO Ochrony Majątku
  PZU FIO Ochrony Majątku
  67,24+7,34%