Ostatnio oglądane

Allianz Niskiego Ryzyka (Allianz Duo FIO) (CUN01)
198,39 PLN
+0,01%0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-03-06)
Dodaj do portfelaCUN01

CUN01 ‑ notowania

CUN01
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIRON 3M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Celem Allianz Niskiego Ryzyka jest ochrona realnej wartości aktywów. Subfundusz inwestuje co najmniej 70 proc. aktywów w instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe i obligacje o krótkim terminie wykupu. Duży udział w portfelu subfunduszu stanowią papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski, co pozwala na zachowanie wysokiego poziomu stabilności inwestycji.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3123%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D198,38+0,01%0,00%
  7D197,98+0,21%+0,03%
  1M197,02+0,55%-0,04%
  3M193,93+2,28%+0,46%
  6M190,31+4,72%+1,36%
  1R180,39+10,18%+3,70%
  3L185,78+6,78%+7,85%
  YTD195,24+1,53%+1,28%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,16+9,62%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  79,00+9,21%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,99+9,19%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,99+7,54%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,35+7,51%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,64+7,50%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 469,40+7,44%
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  119,97+7,39%