Ostatnio oglądane

Investor Dochodowy (Investor SFIO) (DWS26)
154,19 PLN
-0,01%-0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaDWS26

DWS26 ‑ notowania

DWS26
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% WIBOR 6M + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz dłużnych papierów skarbowych. Ma ograniczone ryzyko stopy procentowej. Subfundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, a także w instrumenty emitowane przez NBP oraz jednostki samorządu terytorialnego. Investor Dochodowy lokuje środki w papiery wartościowe, których termin wykupu lub okres odsetkowy (czas, za który emitent nalicza odsetki od kapitału zainwestowanego) nie przekracza dwóch lat, co ma na celu ograniczenie ryzyka stopy procentowej.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0463-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2850%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D154,20-0,01%0,00%
  7D154,07+0,08%+0,03%
  1M153,64+0,35%-0,04%
  3M152,47+1,17%+0,46%
  6M149,44+3,34%+1,36%
  1R143,89+7,32%+3,70%
  3L138,04+11,69%+7,85%
  YTD149,52+3,20%+1,28%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,16+9,62%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  79,00+9,21%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,99+9,19%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,99+7,54%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,35+7,51%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,64+7,50%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 469,40+7,44%
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  119,97+7,39%