Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)

Deklarowana polityka

Deklarowany benchmark: 45% MSCI India (przeliczony na polską walutę) + 45% MSCI China (przeliczony na polską walutę) + 10% WIBID 6M
Zasięg geograficzny: b.d.
Nie mniej niż 70% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa emitowane przez następujące fundusze zagraniczne: DWS India, Deutsche Invest I Asian Small/Mid Cap, Deutsche Invest I Chinese Equities, Deutsche Invest I Top Asia. Poprzez wymienione fundusze zagraniczne, fundusz utrzymuje ekspozycję na rynki krajów rozwijających się, głównie w Indiach i Chinach.

Wskaźniki ryzyka

Wskaźnik Wartość Ocena
IR: ? Wskaźnik Information Ratio (IR) służy do porównywania poziomu ryzyka różnych funduszy inwestycyjnych. Jest to relacja dodatkowej stopy zwrotu do ryzyka mierzonego odchyleniem dodatkowych stóp zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu stanowi nadwyżkę stopy zwrotu funduszu ponad stopę zwrotu benchmarku (określona grupa funduszy).

Wskaźnik o wartości z przedziału 0.50-0.75 uważa się za dobry, poziom 0.75-1.00 uważa się za bardzo dobry, zaś wartości powyżej 1.00 uważane są za wyjątkowo dobre.
0,3826
Sharpe'a: ? Wskaźnik Sharpe'a służy do oceny ryzyka inwestycji w fundusz. To relacja przeciętnej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowej stopy zwrotu.

Dodatkowa stopa zwrotu jest to nadwyżka zysku ponad stopę wolną od ryzyka. Fundusz o największej dodatniej wartości wskaźnika maksymalizował zysk, minimalizując ryzyko.

Wartość ujemna oznacza, że fundusz oferuje zyski poniżej rynkowej stopy pozbawionej ryzyka.
0,2379
Najlepszy wynik: 333,01 zł
Najgorszy wynik: 100,02 zł