BNP Paribas Europejskich Obligacji Zamiennych (BNP Paribas Parasol SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR30

Wartość jednostki: 105,01 zł
Aktywa: 606 071,25 zł
Max 1R: 108,65 zł
Min 1R: 100,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
1D 104,51 0,48% 0,24%
7D 104,75 0,25% 0,12%
1M 106,44 -1,34% -0,53%
3M 103,13 1,82% 1,48%
6M 103,10 1,85% 2,10%
1R -- 4,44%
3L -- 12,78%
YTD 102,39 2,32% 1,90%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych europejskich korporacyjnych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M