BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

FOR32

Wartość jednostki: 90,23 zł
Aktywa: 489 896,15 zł
Max 1R: 96,35 zł
Min 1R: 87,12 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych globalnych korporacyjnych
1D 90,68 -0,50% -0,01%
7D 90,12 0,12% 0,07%
1M 90,32 -0,63% 0,06%
3M 87,37 3,27% 1,84%
6M 88,86 0,88% 2,61%
1R 95,91 -5,92% 3,07%
3L -- 6,15%
YTD 89,66 0,52% 0,31%