Ostatnio oglądane

BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO) (FOR32)
90,96 PLN
+0,28%0,25 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaFOR32

FOR32 ‑ notowania

FOR32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz nabywa tytuły uczestnictwa BNP Paribas Sustainable Global Corporate Bond. Fundusz źródłowy inwestuje swoje aktywa w obligacje o ratingu inwestycyjnym lub papiery wartościowe traktowane jako im równoważne, które emitowane są przez spółki z dowolnego kraju. Do 35% aktywów może być inwestowane w jednostki uczestnictwa innych niż źródłowy funduszy inwestycyjnych oraz do 40% w depozyty bankowe i instrumenty dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D90,71+0,28%+0,05%
  7D90,74+0,24%+0,08%
  1M90,12+0,93%+0,24%
  3M89,43+1,57%+0,76%
  6M89,90+0,55%+1,87%
  1R90,17+0,85%+3,22%
  3L100,000,00%+7,00%
  YTD89,66+1,34%+1,01%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  63,75+11,10%
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  63,38+10,46%
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  13,05+9,21%
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  19,46+6,22%
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  149,74+5,70%
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  90,96+0,85%