Ostatnio oglądane

BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO) (FOR34)
110,64 PLN
+0,34%0,37 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-17)
Dodaj do portfelaFOR34

FOR34 ‑ notowania

FOR34
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz nabywa tytuły uczestnictwa BNP Paribas Aqua. Fundusz źródłowy inwestuje w instrumenty udziałowe spółek z całego świata, których działalność koncentruje się w sektorach gospodarki związanych z gospodarowaniem i przetwarzaniem wody oraz wspieraniem ochrony tego zasobu naturalnego. Do 35% aktywów może być lokowane w jednostki uczestnictwa innych niż źródłowy funduszy inwestycyjnych, depozyty bankowe oraz instrumenty dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D110,27+0,34%+0,34%
  7D110,02+0,56%+0,43%
  1M111,44-1,02%+2,50%
  3M110,98+1,41%+3,16%
  6M105,07+6,19%+6,50%
  1R101,89+7,02%+2,22%
  3L100,000,00%+21,72%
  YTD105,04+4,83%+5,09%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)
  Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)
  112,34+17,97%
  PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  99,20+12,14%
  PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)
  99,19+12,13%
  BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)
  110,64+7,02%
  Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)
  207,52+2,13%
  Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ
  Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ
  29,85-16,18%
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)
  82,16-21,83%
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)
  82,17-21,84%