Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO191

Wartość jednostki: 37,37 zł
Aktywa: 16 757 635,18 zł
Max 1R: 47,65 zł
Min 1R: 34,82 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
Towarzystwo: Ipopema TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
1D 37,37 0,00% 0,59%
7D 37,37 0,00% 0,84%
1M 37,37 0,00% -0,28%
3M 35,69 4,71% -0,68%
6M 40,03 -6,64% 2,98%
1R 43,59 -14,27% -0,90%
3L -- 23,66%
YTD 35,69 4,71% 1,85%

Najlepsze fundusze akcji zagranicznych sektorowych pozostałe