Ostatnio oglądane

Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ (IPO191)
29,85 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaIPO191

IPO191 ‑ notowania

IPO191
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje od 50 do 100% aktywów w akcje emitowane przez spółki, których działalność związana z jest technologiami oraz innowacjami w obszarze ekologii tj. ograniczającymi pośrednio lub bezpośrednio negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko naturalne. Pozostała część środków może być inwestowana w udziałowe i dłużne papiery wartościowe, waluty, depozyty oraz tytuły uczestnictwa funduszy.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D29,850,00%+0,83%
  7D29,850,00%+1,05%
  1M27,34+9,18%+4,27%
  3M29,47+1,29%+3,30%
  6M29,19+2,26%+10,32%
  1R35,61-16,18%+3,31%
  3L49,930,00%+21,50%
  YTD32,29-7,56%+5,72%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)
  Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)
  112,64+20,24%
  PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)
  99,27+13,15%
  PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  99,25+13,13%
  BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)
  110,58+7,90%
  Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)
  206,36+1,59%
  Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ
  Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ
  29,85-16,18%
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)
  87,23-16,54%
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)
  87,21-16,55%