Ostatnio oglądane

Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) (MIL48)
112,04 PLN
-0,53%-0,60 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaMIL48

MIL48 ‑ notowania

MIL48
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz lokuje nie mniej niż 60% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych. Dywersyfikacja sektorowa portfela subfunduszu będzie kształtowała się na niskim poziomie a łączny udział akcji emitowanych przez spółki działające w ramach jednego sektora oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych, których polityka inwestycyjna zakłada głównie inwestowanie w akcje emitowane przez spółki działające w ramach tego sektora, może stanowić do 100% aktywów subfunduszu. Alokacja pomiędzy poszczególnymi sektorami jest dokonywana na podstawie przewidywań średnioterminowych trendów na poszczególnych rynkach. Minimalny udział tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych i instrumentów udziałowych wynosi 70% aktywów subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D112,64-0,53%-0,13%
  7D111,36+0,61%+0,63%
  1M109,37+2,44%+3,95%
  3M107,70+2,75%+3,01%
  6M100,77+12,58%+8,56%
  1R94,95+18,64%+2,77%
  3L100,830,00%+21,47%
  YTD100,83+10,30%+5,44%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)
  Millennium Top Sectors (Millennium SFIO)
  112,04+18,64%
  PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Medyczny A1 (PZU FIO Parasolowy)
  99,20+12,69%
  PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Medyczny (PZU FIO Parasolowy)
  99,19+12,68%
  BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Aqua (BNP Paribas Parasol SFIO)
  110,70+6,58%
  Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)
  Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO)
  205,25+0,43%
  Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ
  Ipopema Ekologii i Innowacji FIZ
  29,85-16,18%
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO)
  85,95-17,81%
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)
  inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii O (inPZU SFIO)
  85,96-17,82%