Ostatnio oglądane

Inventum Premium SFIO (w likwidacji) (GTI38)
-17,40 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaGTI38

GTI38 ‑ notowania

GTI38
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa są lokowane w emitowane lub wystawiane przez podmioty posiadające wysoką wiarygodność kredytową: krajowe i zagraniczne dłużne papiery wartościowe, wierzytelności pieniężne o terminie wymagalności nie dłuższym niż jeden rok, waluty, certyfikaty depozytowe. Średni ważony wartością rynkową inwestycji termin do wykupu portfela aktywów funduszu nie powinien przekraczać 360 dni.

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D-17,400,00%+0,01%
  7D-17,400,00%+0,07%
  1M-17,400,00%-0,08%
  3M-17,400,00%+0,41%
  6M-30,570,00%+1,14%
  1R-30,760,00%+4,02%
  3L-29,240,00%-0,93%
  YTD-30,570,00%+0,75%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  120,46+6,87%
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  110,82+6,52%
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  119,14+6,49%
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  116,33+6,44%
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  110,36+6,32%
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  110,36+6,32%
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  110,36+6,32%
  PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
  115,73+6,25%