NN (L) Konserwatywny Plus (NN SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

ING54

Wartość jednostki: 122,95 zł
Aktywa: 201 370 340,39 zł
Max 1R: 122,95 zł
Min 1R: 116,67 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich skarbowych
Towarzystwo: NN Investment Partners TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych
1D 122,91 0,03% 0,06%
7D 122,80 0,12% 0,09%
1M 121,64 1,15% 0,57%
3M 118,64 3,63% 3,02%
6M 118,49 3,76% 1,75%
1R 118,46 3,79% 1,02%
3L 118,55 3,76% 2,50%
YTD 121,84 1,05% 0,75%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 122,24 zł 7,47%
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 108,72 zł 5,77%
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 108,75 zł 5,77%
Allianz Trezor (Allianz SFIO) 107,95 zł 5,26%
NN Konserwatywny (NN FIO) 282,83 zł 4,13%