Investor CEE FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV05

Wartość jednostki: 372,08 zł
Aktywa: 3 801 205,15 zł
Max 1R: 498,59 zł
Min 1R: 372,08 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 372,08 0,00% -0,28%
7D 372,08 0,00% -0,99%
1M 394,24 -5,62% -1,31%
3M 404,38 -7,99% -0,63%
6M 429,42 -13,35% -4,56%
1R 490,74 -24,18% -5,37%
3L 484,91 -24,75% -1,01%
YTD 472,87 -21,31% -6,05%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
AGRO Global Markets (AGRO FIO) 133,43 zł 17,64%
Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) 150,53 zł -4,18%
Pekao Kompas (Pekao Strategie Funduszowe SFIO) 13,34 zł -4,78%
Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO) 113,72 zł -10,29%
Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO) 112,38 zł -11,15%