Ostatnio oglądane

Investor CEE FIZ (INV05)
534,07 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-16)
Dodaj do portfelaINV05

INV05 ‑ notowania

INV05
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Do 100% aktywów lokowane jest w akcje i dłużne papiery wartościowe spółek prowadzących działalność w Bułgarii, Rumunii, Polsce, Turcji, Grecji, Chorwacji, Serbii, Słowenii, Czechach, Rosji, na Węgrzech, Słowacji lub Ukrainie. Do 20% inwestowane może być w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszy inwestycyjnych. Fundusz może również inwestować w wystandaryzowane instrumenty pochodne na indeksy giełdowe wymienionych krajów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1516-
  Sharpe'a0,0196-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,5047%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D534,070,00%+0,10%
  7D534,070,00%-0,46%
  1M529,31+0,90%-0,61%
  3M492,74+8,39%+1,44%
  6M465,40+14,75%+6,34%
  1R427,59+24,90%+7,46%
  3L467,43+14,26%+2,32%
  YTD498,42+7,15%+1,81%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor CEE FIZ
  Investor CEE FIZ
  534,07+24,90%
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO)
  193,87+21,31%
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany (Amundi Parasolowy FIO)
  123,82+13,87%
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalnej Aktywnej Alokacji (Allianz Duo FIO)
  187,39+12,78%
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji (FT FIO)
  132,54+12,28%
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  Amundi Stars International Value (Amundi Stars SFIO)
  137,18+12,08%
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  Franklin Zmiennej Alokacji B (FT FIO)
  128,75+11,09%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  113,25+10,52%