PKO Globalnego Dochodu FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS63

Wartość jednostki: 90,65 zł
Aktywa: 49 343 403,88 zł
Max 1R: 101,53 zł
Min 1R: 88,43 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: mieszane
Rodzaj: mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
1D 90,65 0,00% 0,10%
7D 90,65 0,00% 1,83%
1M 90,65 0,00% 3,31%
3M 101,53 -10,72% 0,78%
6M 99,22 -8,64% 1,72%
1R 88,43 2,51% 6,71%
3L 104,64 -13,37% 3,04%
YTD 94,16 -3,73% 5,92%

Najlepsze fundusze mieszane zagraniczne aktywnej alokacji