Investor Obligacji Korporacyjnych (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV27

Wartość jednostki: 101,43 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 105,99 zł
Min 1R: 94,43 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: dłużne globalne korporacyjne
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne globalne korporacyjne
1D 101,53 -0,10% 0,03%
7D 102,17 -0,72% 0,02%
1M 102,39 -0,94% -0,37%
3M 102,51 -1,05% 0,16%
6M 101,68 -0,25% 0,76%
1R 105,90 -4,22% 1,21%
3L 102,16 -0,71% 6,46%
YTD 102,66 -1,25% 0,33%