BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

IPO111

Wartość jednostki: 111,69 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 113,74 zł
Min 1R: 111,69 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie pozostałe
Towarzystwo: BNP Paribas TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie pozostałe
1D 111,69 0,00% -0,01%
7D 111,95 -0,23% 0,00%
1M 112,88 -1,05% -0,61%
3M 113,07 -1,22% -0,71%
6M 113,54 -1,63% -6,97%
1R 112,33 -0,57% -6,58%
3L 108,26 3,17% -15,96%
YTD 113,15 -1,31% -6,52%

Najlepsze fundusze dłużne polskie pozostałe