Ostatnio oglądane

Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) (IPO85)
61,27 PLN
-0.94%-0,58 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-06-28)
Dodaj do portfelaIPO85

IPO85 ‑ notowania

IPO85
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIG20short
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz indeksowy zarządzany pasywnie. Celem funduszu jest odwzorowanie zmian wartości indeksu WIG20short, obliczanego i publikowanego przez GPW. Fundusz zajmuje krótkie pozycje w instrumentach pochodnych, dla których bazę stanowi indeks WIG20 (sprzedaje kontrakty terminowe lub nabywa opcje sprzedaży w oczekiwaniu zniżki wartości instrumentu bazowego). Pozostałą część aktywów inwestuje w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa bądź Narodowy Bank Polski.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,4105%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D61,85-0,94%+0,07%
  7D61,01+0,43%-6,23%
  1M63,46-3,45%-6,62%
  3M71,38-16,53%-8,35%
  6M69,58-11,36%-7,61%
  1R75,48-18,83%-6,05%
  3L88,43-30,71%-13,74%
  YTD69,58-11,80%-10,57%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ
  Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ
  46,24+52,91%
  QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)
  53,92+50,03%
  QUERCUS short (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS short (Parasolowy SFIO)
  51,03-16,08%
  Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ
  Beta ETF WIG20short Portfelowy FIZ
  272,99-18,33%