Ostatnio oglądane

Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) (KAH16)
179,18 PLN
+1,40%2,47 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaKAH16

KAH16 ‑ notowania

KAH16
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa Franklin Templeton Royce US Small Cap Opportunity Fund. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe i depozyty bankowe oraz tytuły uczestnictwa innych niż wspomniany funduszy zagranicznych. Fundusz źródłowy inwestuje przynajmniej 2/3 swoich aktywów w zdywersyfikowany portfel akcji amerykańskich spółek o kapitalizacji nie przekraczającej 5 mld USD notowanych na rynkach regulowanych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,6871%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D176,71+1,40%+1,38%
  7D180,42-0,69%+1,75%
  1M179,07+0,22%+4,06%
  3M172,90+2,24%+4,83%
  6M169,77+9,82%+15,52%
  1R165,29+9,64%+17,64%
  3L185,33-3,93%-4,74%
  YTD172,26+3,10%+12,02%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Spółek Innowacyjnych (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  136,82+25,64%
  Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  Esaliens Małych Spółek Amerykańskich (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO)
  179,18+9,64%