Opoka Quant (Opoka FIZ)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

OPK18

Wartość jednostki: 115,76 zł
Aktywa: 5 604 333,49 zł
Max 1R: 122,44 zł
Min 1R: 111,63 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: b.d.
Rodzaj: absolutnej stopy zwrotu alternatywne
Towarzystwo: OPOKA TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne
1D 115,76 0,00% -0,03%
7D 115,76 0,00% 0,01%
1M 115,02 0,64% 1,45%
3M 111,63 3,70% 1,53%
6M 122,35 -5,39% -3,41%
1R 117,30 -1,31% -9,32%
3L 100,48 15,21% -16,69%
YTD 115,02 0,64% -2,90%

Najlepsze fundusze absolutnej stopy zwrotu alternatywne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Opoka Quant (Opoka FIZ) 115,76 zł -1,31%
Superfund RED (Superfund SFIO) 286,35 zł -2,60%
Superfund Trend Podstawowy SFIO 64,57 zł -21,65%
Superfund GREEN (Superfund SFIO) 551,31 zł -23,09%