Ostatnio oglądane

Opoka Quant (Opoka FIZ) (OPK18)
124,40 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaOPK18

OPK18 ‑ notowania

OPK18
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu w średnim i długim terminie w każdych warunkach rynkowych. Realizowana przez fundusz strategia algorytmicznej selekcji oznacza skanowanie szerokiego rynku akcji oraz dobór do portfela spółek spełniających ściśle określone kryteria. Fundusz wykorzystuje przede wszystkim efekt momentum, czyli występującą na rynkach finansowych tendencję do kontynuowania silnego trendu wzrostowego.. Zajęcie pozycji long na akcjach spółek odbywa się głownie na rynku polskim. Dodatkowo, okresowo wykorzystywane są kontrakty terminowe (pozycje long/short) w celu zabezpieczenia lub zwiększenia alokacji.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,1742%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D124,400,00%-0,32%
  7D124,400,00%-0,54%
  1M123,89+0,41%+0,58%
  3M124,60-0,16%+0,17%
  6M115,02+8,16%+0,74%
  1R118,19+5,25%-6,43%
  3L109,03+14,10%-14,27%
  YTD115,02+8,16%-0,49%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Superfund Trend Podstawowy SFIO
  Superfund Trend Podstawowy SFIO
  85,04+7,96%
  Opoka Quant (Opoka FIZ)
  Opoka Quant (Opoka FIZ)
  124,40+5,25%
  Superfund GREEN (Superfund SFIO)
  Superfund GREEN (Superfund SFIO)
  571,85-4,60%
  Superfund RED (Superfund SFIO)
  Superfund RED (Superfund SFIO)
  272,39-13,82%