PKO Obligacji Skarbowych (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS05

Wartość jednostki: 2 154,89 zł
Aktywa: 6 410 970 000 zł
Max 1R: 2 213,57 zł
Min 1R: 2 147,02 zł
Ranking funduszy 12M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Ranking funduszy 36M: ? Ranking Analiz Online to narzędzie bazujące na parametrach ilościowych w prosty sposób wskazujące inwestorom najlepsze i najgorsze fundusze w ramach jednorodnej grupy produktowej.

Fundusze otrzymują oceny w rocznym i trzyletnim okresie inwestycji. Fundusze które charakteryzują się wysoką efektywnością zarządzania to takie, które posiadają ocenę 5a lub 4a. Ocena na poziomie 3a oznacza przeciętną efektywność, a noty na poziomie 2a i 1a - niską efektywność zarządzania.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie papiery skarbowe
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie papiery skarbowe
1D 2154,89 0,00% -0,01%
7D 2147,48 0,35% 0,09%
1M 2160,31 -0,25% -0,18%
3M 2179,57 -1,32% -0,82%
6M 2202,97 -2,12% -1,25%
1R 2206,58 -2,35% -1,27%
3L 2185,50 -1,40% 2,63%
YTD 2151,03 0,16% 0,14%

Najlepsze fundusze dłużne polskie papiery skarbowe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 102,68 zł -0,80%
PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) 66,49 zł -1,16%
PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy) 66,49 zł -1,16%
NN Konserwatywny (NN FIO) 271,34 zł -1,16%
ALTIUS Konserwatywny (ALTIUS FIO Parasolowy) 102,84 zł -1,22%

Zarządzający

Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel
Jacek Lichocki
Lech Mularzuk
Radosław Pela
Michał Rabiega
Artur Ratyński
Jarosław Stefanoff
Artur Trela
Robert Wasiak
Marcin Zięba