Ostatnio oglądane

PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO) (PCS05A1)
2 459,14 PLN
+0,03%0,63 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPCS05A1

PCS05A1 ‑ notowania

PCS05A1
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark60% GPWB-BWZ + 40% GPWB-B1Y3Y
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestujący przede wszystkim w instrumenty dłużne emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje finansowe. Subfundusz może inwestować również w instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Możliwość wypłaty zainwestowanych środków w każdym momencie trwania inwestycji pozwala na swobodne i efektywne dysponowanie swoimi środkami. Subfundusz jest zarządzany aktywnie.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3090%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D2 458,51+0,03%0,00%
  7D2 456,84+0,09%+0,02%
  1M2 448,19+0,52%-0,01%
  3M2 429,82+1,21%+0,44%
  6M2 381,68+3,27%+1,61%
  1R2 292,11+7,34%+3,69%
  3L2 265,50+8,38%+7,59%
  YTD2 405,92+2,25%+1,09%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,03+9,85%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,74+9,41%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,71+9,37%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 252,71+7,61%
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  153,65+7,43%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  152,75+7,43%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,13+7,39%
  PZU FIO Ochrony Majątku
  PZU FIO Ochrony Majątku
  67,24+7,34%