Ostatnio oglądane

PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO) (PCS86)
115,75 PLN
+0,02%0,02 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaPCS86

PCS86 ‑ notowania

PCS86
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest łącznie w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni. Fundusz inwestuje również w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, które realizują swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w ww. instrumenty dłużne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D115,73+0,02%+0,01%
  7D115,60+0,13%+0,07%
  1M115,08+0,58%-0,08%
  3M114,14+1,45%+0,44%
  6M112,64+2,85%+1,15%
  1R108,93+6,25%+4,03%
  3L100,47+15,20%-0,89%
  YTD112,88+2,61%+0,77%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  120,49+6,88%
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  119,40+6,70%
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  110,83+6,49%
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  116,35+6,45%
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  110,38+6,30%
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  110,38+6,30%
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  110,38+6,30%
  PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
  115,75+6,25%