PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS86

Wartość jednostki: 112,33 zł
Aktywa: 1 130 497 519,68 zł
Max 1R: 112,33 zł
Min 1R: 105,05 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: papierów dłużnych polskich pozostałe
Towarzystwo: PKO TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe
1D 112,30 0,03% 0,01%
7D 112,21 0,11% 0,08%
1M 111,70 0,56% -0,04%
3M 110,45 1,70% 0,62%
6M 108,69 3,35% 1,49%
1R 105,05 6,93% 4,80%
3L 100,21 12,09% -2,86%
YTD 105,83 6,23% 3,13%

Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich pozostałe