Ostatnio oglądane

Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO32)
7,44 PLN
-1,85%-0,14 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2023-09-20)
Dodaj do portfelaPIO32

PIO32 ‑ notowania

PIO32
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark55% MSCI AC Asia ex Japan Index + 35% MSCI China 10/40 Index + 10% WIBID O/N
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz umożliwia wysoki potencjał wzrostu, głównie dzięki pośrednim inwestycjom na dynamicznie rozwijających się rynkach akcji. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne krajów z regionu Dalekiego Wschodu (np. Chin, Japonii, Indii i innych krajów regionu Pacyfiku). Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym oraz depozyty bankowe. Lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0003-
  Sharpe'a-0,0006-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,9102%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D7,58-1,85%-0,18%
  7D7,69-3,25%+1,23%
  1M7,55-1,46%+2,82%
  3M7,98-7,12%+4,95%
  6M8,20-8,03%+4,48%
  1R7,71-3,50%+3,07%
  3L10,83-31,30%+2,35%
  YTD8,18-9,05%+5,82%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)
  Investor Indie i Chiny (Investor SFIO)
  281,89+6,65%
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich A1 (Rockbridge Neo SFIO)
  11,86+6,18%
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)
  Rockbridge Neo Akcji Chińskich i Azjatyckich (Rockbridge Neo SFIO)
  11,57+5,09%
  BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy (BNP Paribas Parasol SFIO)
  100,72+3,05%