Ostatnio oglądane

Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO35)
19,32 PLN
-0,15%-0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaPIO35

PIO35 ‑ notowania

PIO35
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz charakteryzuje się wysokim potencjałem wzrostu, dzięki pośrednim inwestycjom w zagraniczne instrumenty dłużne (zarówno obligacje rządowe jak i korporacyjne), przede wszystkim na rynku amerykańskim. Lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa emitowane przez: 1) fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym o elastycznej polityce inwestycyjnej, lokujące aktywa na globalnych rynkach obligacji różnego typu, o zróżnicowanym poziomie ryzyka kredytowego i stopy procentowej, mające możliwość aktywnego zarządzania ryzykiem, alokacją i selekcją spośród poszczególnych grup obligacji; 2) inne fundusze zagraniczne o charakterze dłużnym. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Lokuje znaczną część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,9189%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D19,35-0,15%-0,02%
  7D19,37-0,26%-0,02%
  1M19,02+1,58%+0,23%
  3M19,07+1,31%+0,80%
  6M18,43+4,72%+2,48%
  1R18,24+5,92%+3,20%
  3L19,69-1,88%+7,08%
  YTD19,17+0,52%+0,79%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  63,52+11,56%
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  63,14+10,89%
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  12,98+9,81%
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  19,32+5,92%
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  148,83+5,56%
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  90,36-0,43%