Ostatnio oglądane

Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO59)
13,04 PLN
+0,38%0,05 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO59

PIO59 ‑ notowania

PIO59
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Nie mniej niż 70% aktywów lokowane jest w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze dłużnym dające ekspozycję na zagraniczne obligacje wysokodochodowe. Pozostałą część aktywów stanowią obligacje skarbowe oraz depozyty. Fundusz zarządzany aktywnie niebenchmarkowo.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,6302dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,1379%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D12,99+0,38%+0,14%
  7D13,01+0,23%+0,04%
  1M12,94+0,77%+0,18%
  3M12,91+1,01%+0,73%
  6M12,66+4,74%+1,99%
  1R11,95+9,30%+3,19%
  3L12,34+5,76%+6,94%
  YTD12,73+2,11%+0,96%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych (PZU FIO Parasolowy)
  63,72+11,07%
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych A1 (PZU FIO Parasolowy)
  63,35+10,42%
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji i Dochodu (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  13,04+9,30%
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  19,42+5,89%
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  Millennium Obligacji Globalnych (Millennium SFIO)
  149,55+5,55%
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Obligacji Zrównoważony Rozwój (BNP Paribas Parasol SFIO)
  90,71+0,96%