pb.pl

Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PIO80

Wartość jednostki: 101,78 zł
Aktywa: 136 731 000 zł
Max 1R: 101,78 zł
Min 1R: 100,00 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: papierów dłużnych
Rodzaj: dłużne polskie pozostałe
Towarzystwo: Pekao TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze dłużne polskie pozostałe
1D 101,76 0,02% -0,01%
7D 101,69 0,09% 0,16%
1M 101,59 0,19% 0,31%
3M 100,93 0,84% 0,91%
6M 100,42 1,35% -9,30%
1R -- -12,67%
3L -- -15,09%
YTD 100,17 1,63% -8,46%

Najlepsze fundusze dłużne polskie pozostałe

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
BNP Paribas Konserwatywny (BNP Paribas Parasol SFIO) 111,82 zł 1,98%
SIGMA Obligacji Plus (GAMMA Biznes SFIO) 108,13 zł 0,60%
Inventum Premium SFIO (w likwidacji) -16,63 zł -96,72%