Ostatnio oglądane

Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) (PIO80)
120,46 PLN
+0,05%0,06 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPIO80

PIO80 ‑ notowania

PIO80
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% (POLONIA + 5 pb)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Minimum 50% aktywów funduszu stanowią inwestycje w obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące projekty inwestycyjne wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi), listy zastawne oraz jednostki bądź tytuły uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, lokujących co najmniej 50% swoich aktywów w powyższe instrumenty finansowe. Część aktywów funduszu może być ulokowana w obligacje skarbowe, depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D120,40+0,05%+0,01%
  7D120,33+0,11%+0,07%
  1M119,93+0,46%-0,08%
  3M118,83+1,41%+0,41%
  6M116,67+3,30%+1,14%
  1R112,73+6,87%+4,02%
  3L102,36+17,69%-0,93%
  YTD117,02+2,97%+0,75%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Obligacji Samorządowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  120,46+6,87%
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO)
  110,82+6,52%
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  BNP Paribas Krajowych Funduszy Dłużnych (BNP Paribas Parasol SFIO)
  119,14+6,49%
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
  116,33+6,44%
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
  110,36+6,32%
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO)
  110,36+6,32%
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO)
  110,36+6,32%
  PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
  115,73+6,25%