Ostatnio oglądane

PZU FIO Ochrony Majątku (PZU28)
67,55 PLN
+0,06%0,04 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-11)
Dodaj do portfelaPZU28

PZU28 ‑ notowania

PZU28
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Min. 65% aktywów funduszu lokowane jest w obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa, w tym obligacje zamienne na akcje. Lokaty funduszu denominowane w walutach obcych nie mogą stanowić więcej niż 35% ogółu lokat.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,2345%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D67,51+0,06%+0,02%
  7D67,47+0,12%+0,02%
  1M67,20+0,49%-0,02%
  3M66,81+1,11%+0,45%
  6M65,49+3,27%+1,46%
  1R62,92+7,36%+3,68%
  3L61,64+9,61%+7,85%
  YTD65,75+2,77%+1,27%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,32+9,70%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,97+9,15%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,96+9,14%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,65+7,42%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,62+7,42%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,31+7,41%
  PZU FIO Ochrony Majątku
  PZU FIO Ochrony Majątku
  67,55+7,36%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 468,34+7,33%