Ostatnio oglądane

inPZU Obligacje Rynków Rozwiniętych (inPZU SFIO) (PZU49A)
102,38 PLN
-0,12%-0,12 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaPZU49A

PZU49A ‑ notowania

PZU49A
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% JPMorgan GBI Global Diversified
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną Subfunduszu jako tzw. „fundusz indeksowy” - zarządzany pasywnie, dążąc do osiągnięcia stopy zwrotu równej stopie zwrotu z indeksu JPMorgan Government Bond Index Global. Fundusz inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz będzie stosował następujące zasady dywersyfikacji lokat: dłużne instrumenty finansowe, obejmujące dłużne papiery wartościowe, Instrumenty Rynku Pieniężnego i depozyty bankowe, oraz wartość dłużnych papierów wartościowych, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu - nie mniej niż 70% wartości aktywów netto. Dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane przez przedsiębiorstwa - nie więcej niż 50% wartości aktywów.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D102,50-0,12%0,00%
  7D102,04+0,33%+0,26%
  1M101,52+1,13%+1,01%
  3M102,09+0,28%+0,66%
  6M100,18+2,27%+2,70%
  1R101,45+0,92%+3,42%
  3L110,870,00%-2,52%
  YTD103,67-1,53%+0,02%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,34+9,53%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  124,79+7,62%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,24+7,07%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  109,67+6,79%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  119,81+6,72%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,21+6,59%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,14+5,85%
  PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny (Parasolowy FIO)
  96,68+5,75%