Ostatnio oglądane

Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO) (CUN37)
238,64 PLN
+0,20%0,47 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaCUN37

CUN37 ‑ notowania

CUN37
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Aktywa Subfunduszu są inwestowane przede wszystkim w krajowe i zagraniczne obligacje, których emitentami są rządy państw lub przedsiębiorstwa, na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Znaczna ekspozycja Subfunduszu (bezpośrednia lub pośrednia) w dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się podwyższoną zmiennością cen, w szczególności długoterminowe obligacje skarbowe i nieskarbowe o stałym oprocentowaniu, może powodować okresowe wahania wartości jednostki Subfunduszu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,1881-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D238,17+0,20%+0,13%
  7D238,46+0,08%+0,04%
  1M237,10+0,65%+0,37%
  3M236,01+0,68%+0,09%
  6M234,26+2,92%+1,11%
  1R219,05+8,84%+3,41%
  3L247,18-3,75%-3,08%
  YTD235,38+1,08%+0,11%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  238,64+8,84%
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  125,09+7,57%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,13+6,96%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  111,55+6,84%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  120,05+6,54%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  121,41+6,52%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  130,90+5,57%
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Globalny A1 (Parasolowy FIO)
  97,32+5,36%