Ostatnio oglądane

Skarbiec Konserwatywny (Skarbiec FIO) (SKR03)
388,01 PLN
+0,05%0,21 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaSKR03

SKR03 ‑ notowania

SKR03
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% Bloomberg Series-E Poland Govt 1-3 Yr Bond Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz dłużny lokujący aktywa w papiery spełniające ustawowe kryterium kwalifikacji jako instrument rynku dłużnego czyli skarbowe obligacje zmiennokuponowe i krótkoterminowe papiery komercyjne, głównie banków. Konserwatywna polityka umożliwia umorzenie jednostek dnia następnego po złożeniu zlecenia według wyceny z dnia poprzedniego. Najbezpieczniejszy subfundusz w ofercie Skarbiec TFI.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,3339%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D387,80+0,05%0,00%
  7D387,54+0,12%+0,02%
  1M385,60+0,76%-0,01%
  3M384,60+0,89%+0,44%
  6M378,98+2,35%+1,61%
  1R366,55+5,86%+3,69%
  3L362,48+6,75%+7,59%
  YTD382,98+1,29%+1,09%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,03+9,85%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,74+9,41%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,71+9,37%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 252,71+7,61%
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  Investor Dochodowy (Investor SFIO)
  153,65+7,43%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  152,75+7,43%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,13+7,39%
  PZU FIO Ochrony Majątku
  PZU FIO Ochrony Majątku
  67,24+7,34%