Ostatnio oglądane

Strategia na min. 7 lat (Gotowe Strategie SFIO) (SKR97)
121,15 PLN
+0.23%0,28 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-04-17)
Dodaj do portfelaSKR97

SKR97 ‑ notowania

SKR97
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje co najmniej 60% i nie więcej niż 90% aktywów w inne fundusze inwestycyjne zaklasyfikowane do kategorii funduszy akcyjnych. Pozostałą część lokat mogą stanowić inwestycje bezpośrednie w dłużne papiery wartościowe, jak również depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0001-
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  1,9528%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D120,87+0,23%-0,05%
  7D122,91-1,43%-1,64%
  1M123,02-1,52%-1,09%
  3M117,43+3,42%+4,14%
  6M108,74+8,94%+10,79%
  1R113,51+6,52%+9,87%
  3L120,37+0,07%+5,11%
  YTD118,17+2,09%+2,81%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  161,79+40,55%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  145,53+37,21%
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  170,75+32,84%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  226,79+31,17%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  51,15+27,11%
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  110,37+26,37%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  78,77+24,14%
  Investor Akcji (Investor FIO)
  Investor Akcji (Investor FIO)
  367,12+21,21%