Ostatnio oglądane

VIG / C-QUADRAT GreenStars (VIG / C-QUADRAT SFIO) (VIG07B)
118,28 PLN
+0,85%1,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaVIG07B

VIG07B ‑ notowania

VIG07B
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Subfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego I-AM GreenStars Opportunities. Celem Subfunduszu jest długoterminowy wzrost kapitału przy jednoczesnej akceptacji wyższego ryzyka. Alokacja w akcje funduszu zagranicznego może wynosić do 100% aktywów funduszu i jest dynamicznie dostosowywana do odpowiedniej fazy rynkowej. Fundusz zagraniczny jest aktywnie zarządzany i nie jest ograniczony przez benchmark. Instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane w ramach strategii inwestycyjnej do zabezpieczania ryzyka portfela. Przy wyborze papierów wartościowych zarządzający funduszem zagranicznym bierze pod uwagę tzw. kryteria ESG (zrównoważonego rozwoju), czyli fundusz stara się inwestować w papiery wartościowe emitentów spełniających określone minimalne standardy w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i dobrego ładu korporacyjnego.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D117,28+0,85%+0,07%
  7D116,43+1,59%+1,23%
  1M115,86+2,80%+3,32%
  3M114,90+2,94%+4,02%
  6M103,49+14,70%+12,52%
  1R97,51+20,87%+14,47%
  3L100,000,00%+11,04%
  YTD107,77+9,95%+6,40%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  169,10+44,65%
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  182,45+41,36%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  238,85+34,77%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  141,62+33,96%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,06+33,61%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,63+32,85%
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  115,00+30,44%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  272,43+28,99%