Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SPM36

Wartość jednostki: 152,49 zł
Aktywa: 15 740 532,93 zł
Max 1R: 152,49 zł
Min 1R: 99,71 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Skarbiec TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 152,49 0,00% 0,23%
7D 152,49 0,00% 0,42%
1M 126,25 20,78% 2,52%
3M 114,33 33,38% 8,69%
6M 111,05 37,32% 8,59%
1R 104,34 46,15% 13,24%
3L 310,18 -50,84% 9,72%
YTD 125,34 21,66% 3,70%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych