Ostatnio oglądane

Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ (SPM36)
146,42 PLN
0,00 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-18)
Dodaj do portfelaSPM36

SPM36 ‑ notowania

SPM36
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI World Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Główną kategorię lokat funduszu stanowią udziałowe papiery wartościowe spółek o wzrostowym profilu działalności, posiadające unikalne przewagi konkurencyjne, dominujące w swoich sektorach lub branżach. Stanowią one co najmniej 80% aktywów. Pozostała część środków inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty pochodne, tytuły uczestnictwa oraz depozyty bankowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0045-
  Sharpe'a-0,0017-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  5,7561%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D146,420,00%+0,30%
  7D134,74+8,67%+0,53%
  1M141,62+3,39%+0,76%
  3M144,92+1,04%+3,23%
  6M125,36+16,80%+8,20%
  1R121,28+20,73%+11,01%
  3L275,68-46,89%+8,93%
  YTD125,34+16,82%+6,88%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  189,59+36,43%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  178,19+30,05%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  180,34+28,09%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  267,96+27,32%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  268,98+27,24%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,01+26,87%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,67+26,76%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  272,60+21,75%