Ostatnio oglądane

QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO) (QRS23)
182,45 PLN
-0,18%-0,32 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-15)
Dodaj do portfelaQRS23

QRS23 ‑ notowania

QRS23
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI ACWI Net TR USD Index
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz dąży do uzyskania ekspozycji na globalny rynek akcji. Inwestuje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe (od 50% do 100%), głównie notowane na rynkach innych niż GPW. Pozostała część aktywów lokowana jest w instrumenty dłużne (do 50%), depozyty bankowe (do 25%) oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy (do 10%). Fundusz może zabezpieczać inwestycje w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,5626dobry
  Sharpe'a0,0454-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  2,6372%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D182,77-0,18%+0,06%
  7D178,45+2,24%+1,23%
  1M173,00+5,62%+3,35%
  3M170,12+7,25%+4,02%
  6M147,75+25,08%+12,56%
  1R130,45+41,36%+14,48%
  3L141,71+28,67%+11,05%
  YTD154,56+16,70%+6,41%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  169,10+44,65%
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  182,45+41,36%
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  Generali Akcji: Megatrendy (Generali Fundusze FIO)
  238,85+34,77%
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  Skarbiec Globalni Liderzy Wzrostu FIZ
  141,62+33,96%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,06+33,61%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  83,63+32,85%
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends (VIG / C-QUADRAT FIO)
  115,00+30,44%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  272,43+28,99%