pb.pl

Investor Akcji Spółek Wzrostowych (Investor SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

INV24

Wartość jednostki: 161,64 zł
Aktywa: 24 548 700 zł
Max 1R: 162,04 zł
Min 1R: 103,54 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji globalnych rynków rozwiniętych
Towarzystwo: Investors TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych
1D 162,04 -0,25% -0,56%
7D 158,41 2,04% -0,76%
1M 153,66 5,19% 2,24%
3M 133,75 20,85% 7,46%
6M 143,25 12,84% -1,27%
1R 133,19 21,36% 3,79%
3L 120,85 33,05% 15,67%
YTD 143,09 15,94% -1,09%

Najlepsze fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych