Ostatnio oglądane

Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO) (SKR78)
259,68 PLN
-0,30%-0,78 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaSKR78

SKR78 ‑ notowania

SKR78
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% MSCI World Index (USD)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Dąży do realizacji celu inwestycyjnego przede wszystkim poprzez inwestowanie w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek, których profil biznesowy oraz wyniki są powiązane z globalnymi trendami społecznymi, to jest takich, których produkty i usługi odpowiadają na potrzeby tej części społeczeństwa, której liczebność rośnie (np. starzejące się społeczeństwo na wielu rynkach rozwiniętych) oraz których oferta adresuje problemy wynikające z ubytku innych grup społecznych (np. automatyzacja pracy fizycznej w wyniku mniejszej liczby osób w wieku produkcyjnym). Subfundusz inwestuje w spółki oferujące potencjał wysokiego zwrotu na zainwestowanym kapitale oraz znacznych przepływów pieniężnych pozwalających na finansowanie dalszego wzrostu wyników finansowych. Zdecydowana większość portfela zabezpieczona jest przed ryzykiem kursowym.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR-0,0002-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  3,6100%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D260,46-0,30%-0,73%
  7D275,39-5,70%-2,69%
  1M270,37-3,85%-1,04%
  3M239,07+9,78%+6,69%
  6M243,57+7,60%+6,89%
  1R222,18+13,87%+9,53%
  3L270,91-2,26%+5,70%
  YTD222,60+13,15%+6,97%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Nowej Generacji (Skarbiec FIO)
  259,68+13,87%
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)
  129,98+7,76%
  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  15,99+6,96%