Ostatnio oglądane

Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny (Santander Prestiż SFIO) (ARK57)
1 317,96 PLN
+1,00%13,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaARK57

ARK57 ‑ notowania

ARK57
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Do 100% aktywów inwestowane jest w tytuły uczestnictwa funduszu Santander GO Global Equity ESG, który uwzględnia kryteria ESG w procesie inwestycyjnym i spełnia warunki art. 8. rozporządzenia SFDR. Fundusz źródłowy inwestuje w akcje przedsiębiorstw z całego świata, stosując podejście ESG czyli uwzględniając wpływ czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego na przyszłe przepływy pieniężne spółek nabywanych do portfela. Do 30% lokat mogą stanowić dłużne papiery wartościowe.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,4385-
  Sharpe'a0,0366-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D1 304,93+1,00%-0,30%
  7D1 298,17+1,52%+0,12%
  1M1 267,51+3,98%+1,39%
  3M1 264,72+4,08%+2,54%
  6M1 161,37+14,35%+8,90%
  1R1 083,33+22,35%+11,31%
  3L1 097,64+20,11%+8,18%
  YTD1 175,55+11,86%+6,62%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  QUERCUS Global Growth (Parasolowy SFIO)
  188,06+36,93%
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity A1 (UNIQA FIO)
  270,10+28,47%
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  UNIQA Selective Equity (UNIQA FIO)
  271,14+28,40%
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek (Investor FIO)
  82,77+27,89%
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  Santander Akcji Spółek Wzrostowych (Santander FIO)
  54,44+27,49%
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO)
  174,80+27,25%
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  Skarbiec Value (Skarbiec FIO)
  176,90+26,57%
  Investor Quality (Investor SFIO)
  Investor Quality (Investor SFIO)
  270,22+22,63%