Generali Akcji Amerykańskich (Generali Fundusze SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

UNI69

Wartość jednostki: 176,52 zł
Aktywa: 54 260 866,51 zł
Max 1R: 181,06 zł
Min 1R: 140,80 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji amerykańskich
Towarzystwo: Generali Investments TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji amerykańskich
1D 175,86 0,38% 0,19%
7D 173,33 4,97% -0,10%
1M 174,44 1,55% 5,86%
3M 177,79 -0,71% 1,45%
6M 164,10 7,57% 4,86%
1R 143,99 22,59% 9,49%
3L 153,67 15,18% 19,79%
YTD 143,94 22,64% 11,71%

Najlepsze fundusze akcji amerykańskich