Ostatnio oglądane

Beta ETF Obligacji 6M Portfelowy FIZ (AGF97)
132,05 PLN
-0,06%-0,08 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-19)
Dodaj do portfelaAGF97

AGF97 ‑ notowania

AGF97
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark100% GPWB-WZB
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • ETF na indeks obligacji skarbowych o zmiennym kuponie. Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie stóp zwrotu odzwierciedlających procentowe zmiany wartości Indeksu Odniesienia - GPWB-BWZ dla takich samych okresów, niezależnie od tego, czy w okresach tych Indeks Odniesienia znajduje się w trendzie wzrostowym, czy też w trendzie spadkowym. Cel inwestycyjny Funduszu realizowany jest poprzez zastosowanie strategii inwestycyjnej polegającej na ciągłym stosowaniu fizycznej oraz syntetycznej replikacji aktualnej struktury Indeksu Odniesienia, przy czym udział fizycznej replikacji portfela (opartej na bezpośrednich inwestycjach w dłużne papiery wartościowe) jest nie niższy niż 75% łącznej ekspozycji portfela Funduszu na Indeks Odniesienia.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR--
  Sharpe'a--
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  brak danych

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D132,13-0,06%-0,03%
  7D132,14-0,07%-0,02%
  1M131,57+0,36%-0,05%
  3M130,58+1,14%+0,42%
  6M127,990,00%+1,31%
  1R127,990,00%+3,64%
  3L127,990,00%+7,84%
  YTD128,00+3,17%+1,27%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy)
  146,19+9,46%
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy)
  78,96+9,08%
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Sejf+ A1 (PZU FIO Parasolowy)
  78,95+9,06%
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy (Santander Prestiż SFIO)
  1 255,32+7,36%
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  Allianz Trezor A2 (Allianz SFIO)
  119,61+7,34%
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO)
  153,33+7,34%
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy A1 (Parasolowy FIO)
  2 469,09+7,31%
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
  119,93+7,27%