Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Obligacji Światowych (Rockbridge Neo SFIO) (AIG08)
12,21 PLN
+0,08%0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-17)
Dodaj do portfelaAIG08

AIG08 ‑ notowania

AIG08
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmarkfundusz nie posiada benchmarku
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz lokuje od 70% do 100% aktywów w jednostki oraz tytuły uczestnictwa, które inwestują w zdywersyfikowany portfel instrumentów finansowych o charakterze dłużnym na różnych światowych rynkach. Do 30% aktywów stanowią środki płynne.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0002-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,8018%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D12,20+0,08%-0,01%
  7D12,17+0,33%+0,16%
  1M12,08+0,74%+0,55%
  3M11,90+2,69%+1,57%
  6M11,97+2,09%+1,33%
  1R11,91+2,69%+2,99%
  3L13,49-9,62%-2,61%
  YTD12,09+0,58%+0,76%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych A2 (Allianz FIO)
  126,39+7,67%
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (VIG / C-QUADRAT SFIO)
  112,57+7,22%
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  Allianz Obligacji Globalnych (Allianz FIO)
  122,56+6,62%
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO)
  121,20+6,28%
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  ALIOR Odpowiedzialny (ALIOR SFIO)
  110,71+6,07%
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  Allianz Globalny Obligacji (Allianz Duo FIO)
  241,01+5,70%
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  BNPP Papierów Dłużnych Krótkoterminowych (BNPP FIO)
  131,52+5,38%
  Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)
  Allianz PIMCO ESG Income (Allianz SFIO)
  95,12+5,36%