Ostatnio oglądane

Rockbridge Neo Obligacji Plus (Rockbridge Neo SFIO) (AIG15)
17,91 PLN
-0,06%-0,01 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-06-12)
Dodaj do portfelaAIG15

AIG15 ‑ notowania

AIG15
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark90% FTSE PGBI + 10% WIBID 1M
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje aktywa w dłużne papiery wartościowe denominowane w PLN, przede wszystkim obligacje skarbowe o średnim i długim okresie zapadalności. Wartość inwestycji w obligacje będzie nie mniejsza niż 66% wartości aktywów funduszu. Do 34% aktywów może być lokowane w krótkoterminowe PW i gotówkę). Min. 40% aktywów lokowane jest w obligacje skarbowe lub NBP. Wartość lokat w obligacje podmiotów z siedzibę za granicą lub zagraniczne prawa majątkowe nie może przekraczać 30%.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR0,0000-
  Sharpe'a-0,0001-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,6547%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D17,92-0,06%-0,15%
  7D17,92-0,06%-0,39%
  1M17,85+0,34%-0,09%
  3M17,89+0,06%-0,09%
  6M17,90+0,79%+0,15%
  1R16,82+6,35%+2,88%
  3L17,81+0,45%+0,31%
  YTD17,80+0,34%-0,72%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,91+12,40%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  121,02+9,86%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  118,86+9,20%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  169,38+8,81%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,47+8,47%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,21+7,81%
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  138,19+7,59%
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  13,03+7,51%