Ostatnio oglądane

Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO (PIO45)
168,99 PLN
-0,02%-0,03 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-05-21)
Dodaj do portfelaPIO45

PIO45 ‑ notowania

PIO45
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 35 pb)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w papiery dłużne emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z ratingiem Standard & Poor's na poziomie nie niższym niż BBB- dla instrumentów dłużnych oraz A3 dla instrumentów rynku pieniężnego (do 25% lokat mogą stanowić instrumenty o niższym ratingu). Do 100% może być lokowane w instrumenty dłużne emitowane przez SP, NBP oraz inne państwa OECD. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,6907wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5951%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D169,02-0,02%-0,16%
  7D168,80+0,11%-0,37%
  1M167,21+1,06%+0,09%
  3M167,90+0,65%-0,14%
  6M162,00+4,11%+0,75%
  1R154,24+9,42%+3,11%
  3L155,24+8,98%+0,38%
  YTD166,06+1,54%-0,85%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  140,78+12,95%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  120,82+10,70%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  118,70+10,04%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  168,99+9,42%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,43+9,07%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,05+8,32%
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  Eques Obligacji (Eques SFIO)
  13,01+8,06%
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  PZU Obligacji Odpowiedzialnego Rozwoju A1 (PZU FIO Parasolowy)
  56,26+8,05%