Ostatnio oglądane

Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO) (PIO65)
67,93 PLN
-0,16%-0,11 PLN
Zmiana od ostatniego notowania (2024-07-18)
Dodaj do portfelaPIO65

PIO65 ‑ notowania

PIO65
Okres:
1T
1M
6M
1R
3L
YTD
Max
Interwał:
1 dzień
1 tydzień
1 miesiąc
1 rok
Okres:
Interwał:
Powered by TradingView
Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchmark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.
Powiązane artykuły

  Deklarowana polityka

  • Deklarowany benchmark75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% (POLONIA + 0,35%)
  • Zasięg geograficznyb.d.
  • Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw. Pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu. Udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Fundusz może zawierać w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony lub Funduszu do odkupu.

  Wskaźniki ryzyka

  WskaźnikWartośćOcena
  IR1,0285wyjątkowo dobry
  Sharpe'a0,0000-
  Odchylenie standardowe liczone dla tygodniowych stóp zwrotu za ostatnie 5 lat.
  Odchylenie standardowe
  0,5839%

  Stopa zwrotu

  OkresWycenaZmiana (%)Średnia (%)
  1D68,04-0,16%-0,22%
  7D67,80+0,19%-0,26%
  1M67,22+1,04%+0,15%
  3M66,48+2,44%+0,78%
  6M66,45+2,35%+0,17%
  1R63,44+6,86%+2,19%
  3L63,81+6,46%+1,00%
  YTD66,12+2,49%-0,25%

  Najlepsze fundusze

  NazwaWycena (zł)Stopa zwrotu12M
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)
  142,84+10,41%
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu (FT FIO)
  122,42+8,71%
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy)
  139,28+8,20%
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  Franklin Elastycznego Dochodu B (FT FIO)
  120,16+8,06%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO
  171,43+7,87%
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 (Pekao FIO)
  14,66+7,32%
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  Pekao Obligacji Plus (Pekao FIO)
  67,93+6,86%
  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)
  108,57+5,78%